O Zaman Dans!

Edgar Degas - The Dance Lession, 1879

Dans temasını eserlerinde işleyen bir nevi sanat içinde sanatı anlatan Empresyonist (İzlenimci) ressamların eserlerini mercek altına alıyoruz.

İzlenimcilerin çoğu açık havada manzara resimleri üzerinde yoğunlaşırken bazıları ise insanları ve duygu yansımalarını resmetmiştir. 1874- 1886 yılları arasında etkin olan akımın temsilcileri akademik yaklaşımdan uzaklaşarak kaba fırça vuruşlarıyla ışığın etkilerine odaklanan eserler üretmişlerdir. Amaçları öykü anlatmak değil duyusal izlenimleri keşfetmek olan sanatçılar ışığın dünyadaki etkilerini yakalayabilmek için aynı resmi günün farklı saatlerinde resimlemişlerdir. Bunun için daha çok açık havada resim yapmışlardır. Bu akımın temsilcileri toplam 8 empresyonist sergi açmışlardır.

Edgar Degas:

Fransız sanatçı Degas’nın bale yapan dansçıları konu alan pek çok eseri bulunmaktadır (çalışmalarının yarıdan fazlasının temasını dans oluşturmaktadır). Bu çalışmaların da çoğu klasik tarzdaki balerinlerin kapalı mekanlardaki provalarından veya sahne arkası görüntülerinden oluşan eserlerdir ve bu eserlerde ayna objesinin yoğun kullanımı da dikkat çekmektedir. Bunun arkasında yatan amaç aktarılmak istenen resimde dikkatin tek bir noktaya yoğunlaşmasındansa, farklı noktalara ayna ile dikkat çekerek çok yönlü olarak izleyiciye sunulması olabilir.

Sanatçının doğada daha renkli kıyafetler içerisinde  balerinlerin resmedildiği eserleri de mevcuttur. Resim dışında heykel çalışmaları da bulunan sanatçının eserleri işlediği konunun da etkisiyle son derece estetiktir. Degas bu resimlerini yapmadan önce provalara katılmak için gerekli izinleri alamadığı için figürler ayrı ayrı kendisine poz vermişler ve sanatçı tek tek izlediği figürlerini resimlerinde bir araya getirmiştir. Yalın zeminin aksine figürlerin kıyafetlerindeki veya aksesuarlarındaki parlak renk detayları ile dikkati dansçılara çekmeyi başarmıştır.

Dancing Class, c. 1870
The Dance Class, probably 1874
Dancers in a Studio 1884
Dancers Practicing at the BarDepartment,1877
Dance Class at the Opera, rue Le Peletier
Arlequin Danse, 1890
Dancers In Pink
Four Dancers , 1899

Pierre-Auguste Renoir

Paris sosyal hayatını konu alan sanatçının eserlerinde sanatçının özellikle Dance at Moulin de la Galette resminde ışığın ve gölgenin etkilerini net bir şekilde görebilirsiniz. Sanatçının çalışmalarında kullanıdığı renklerin parlaklığı da izlenimcilerin ortak noktasıdır. Resimlerin neşeli anları yansıtıyor olması da izleyicide pozitif bir algı yaratmaktadır.

Dance at Moulin de la Galette, 1896
The Dancer, 1874
Dance in the City, 1883
‘Dance at Bougival, 1883
Dancer with Tambourne (Gabrielle Renard), 1909

Henri Matisse:

Matisse’in tarzı ve resimlerinin teması diğer sanatçılardan bir hayli farklıdır.  Çıplak, ele ele tutuşmuş latin çiçeği formu oluşturmuş figürleri dans ederken resimlemiştir. Sanatçı temsilcisi olduğu fovizm akımının da etkisiyle özellikle Dans I resminde son derece çiğ renkler kullanmıştır. Detaydan uzak, basit bir tekniği olan resimlerde gölgelendirmenin ise neredeyse hiç kullanılmadığı görülmektedir.

Dans I, 1909

 

Nasturtiums with the Painting “Dance”, 1912

Édouard Manet:

Daha çok burjuva temalı  ve yatay resimleriyle tanınan Fransız ressam Manet, radikal resim tarzı ve modern konusu ile İzlenimcilerin çalışmalarını etkilemiş ve bu da İzlenimciliğin babası olarak algılanmasına neden olmuştur. Goya, Velázquez gibi  İspayol sanatçılardan etkilendiği son derece aşikardır. Dans temalı resimlerinde İspanyol dansçıları resimlemiş,  resimlerinde oryantalist bir hava söz konusudur.

Spanish Dancers , 1879, Édouard Manet
Le Ballet Espagnol, 1862
Lola de Valence, 1862

Paul Gauguin:

Fransız ressam Gauguin Fransa’nın sanayileşen kentleri yerine kırsal bölgelerde yaşamayı tercih etmiştir. Sanatçı Tahiti’ye göçmeden önce bir dönem yaşadığı Breton’da da buranın halkını ve kültürünü yansıtan resimler yapmıştır. Breton Girls Dancing resminde de geleneksel kıyafetli Breton’lu kızları dans ederken resmetmiştir.

Breton Girls Dancing, 1888, Paul Gauguin

Camille Pissaro:

Açık havada manzara resimleri ile tanıdığımız ressam Roudelay resminde yöresel halk dansı yapan köylüleri resmetmiştir. Sol görüşe sahip sanatçının köylüleri konu alan pek çok çalışması vardır. Köylü kadınların elbiselerini resmederken detayları ortaya çıkarmak için daha çok mavi ve kırmızı renkleri kullanmıştır.

The Roundelay, 1892

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir