Bozlu Art Project

Meliha Sözeri Toz

Bozlu Art Project’teki Toz isimli sergi sanatçı Meliha Sözeri’nin ifadesiyle dağılma, birleşme, ayrışma, inşa etme, uçuşma gibi kavramlar üzerinden düşünülerek üretilmiş 3 ayrı alanda…

Ali Alışır Melez Ruhlar

Ali Alışır’ın Bozlu Art Project Nişantaşı’ndaki Melez Ruhlar sergisi ismini bir noktada evrimin duraksaması, doğal sürecin duraksaması anlamına gelen melezlik kavramından alıyor.